Програм културне манифестације "Дани уметности" Гњилане 2014. године

 

 

ПРОГРАМ
     КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
                              '' ДАНИ УМЕТНОСТИ''  ГЊИЛАНЕ  2014


1.    Дани класичне и етно музике 2014
                 1.1  Концерти класичне и етно музике
                 1.2  Музичке радионице и семинари
2.    Дани књижевности и драмских уметности 2014
3.    Дани ликовне уметности 2014
4.    Хорови међу светињама на Косову и Метохији 2014

 

1.Дани класичне и етно музике 2014

1.1    Концерти класичне и етно музике


ПРОГРАМ
__________________________________________________________________
МАРТ-                                       Почетак концерта је у 19:30 часова
08.03.2014 године:*Концерт ученика музичке школе поводом 8.марта
11.03.2014 године:*Концерт проф. Владимира Коха (виолина)
12.03.2014 године:*Камерни састав ''Рамонда Сербика'' из Ниша
                                (Сања Милетић- флаута,Анушка Мареновић-виолина)
Програм:                   Георг Филип Телеман- Соната у канону 

                                Георг Филип Телеман- Соната у канону C-dur
                                Георг Филип Телеман- Соната у канону G-dur
                                Wilhelm Friedemann Bach- Duet No. I
                                Комади руских композитора
                                *Милена Јаћимовић- гитара
Програм:                   Љубавна серенада, Франциско Тарега- Аделита, Матео
                                Каркаси- Капричо бр.4, Мауро Ђулијани- Сонатина оп.71 бр.1
18.03.2014 године: *Камерни састав „Spring“ (Јелена Златков-виолина, Анушка
                                 Мареновић-виолина, клав. пратња Миљана Јовановић)
Програм:                    Антонио Вивалди- Концерт за две виолине a-moll I став
19.03.2014 године:  *Концерт Мине Милосављевић (клавир)
Програм:                    Јохан Себастијан Бах- Токата BWV 914 е-moll, Франц Шуберт-
                                 Соната D 644 A-dur, А. Скрјабин- Две поеме оп. 32
25.03.2014 године: *Владица Ђорђевић-клавир
Програм:                   Јозеф Хајдн- Соната D-dur, Фредерик Шопен- Валцер a-moll
                                *Синиша Станковић-клавир
Програм:                   Карл Черни- Етида a-moll,  
                                *Kлавирски дуо „Godfather“ (Мирослав Трајковић и Саша Милић-клавир)             
Програм:                   Меланхолични валцер, Шпански валцер
26.03.2014 године: *Стеван Васић- клавир
Програм:                   Јозеф Хајдн- Соната e-moll I став
                                *Љубомир Ђорђевић- клавир
Програм:                   Фредерик Шопен- Валцер оп.69 бр.1 As-dur
                                *Немања Јанковић- клавир
Програм:                   Петар И. Чајковски- Тужна песма оп.40 бр.2,
                                Д. Ж. Фила- Ноктурно бр. 5  

_______________________________________________________________________
АПРИЛ-                                          Почетак концерта је у 19:30 часова
01.04.2014 године:   *Kлавирски трио ( Марија Стефановић-I виолина,
                                    Снежана Митровић-II виолина, Анђелија Мијовић- клавир)
Програм:                       Франц Шуберт- Серенада g-moll,
                                    Jose White- La Bella Cubana h-moll

07.04.2014 године:   *Концерт Снежане Спасић (Етномузика)
08.04.2014 године:   *Концерт проф. Милоша Мијатовића и Еbony октета (кларинет),
                                    Студенти ФМУ у Нишу :Никола Стефановић, IV година
                                                                       Андрија Мирковић, III година
                                                                       Ђорђе Јовановић, II година
                                                                       Мирослав Ћорда, II godina
Програм:                       Уводни део (Презентација и упознавање са кларинетом)

Програм:                       Г.Ф. Хендл- Алелуја (аранжман David Schorr)
                                    С. Џоплин: Ентертајнер
                                    З. Абреу: Тико Tико за октет кларинета
                                    A. Гргин: Асоцијације за октет кларинета
                                    Ј. Маљковић: Победнички чочек

12.04.2014 године:    *Концерт ученика МШ ''Стеван Христић'' Бачка Паланка
14.04.2014 године:    *Камерни састав'' String Art Trio'' из Лесковца

29.04.2014 године:     *Миљана Јовановић (клавир)
Програм:                       Фредерик Шопен- Скерцо оп.20 бр.1 h-moll,
                                    Скерцо оп.54 бр.4 Е-dur
                                    *Марија Стојановић (виолина), Милан Ранђеловић(клавир)
Програм:                       Baal Shem-Nigun,Ernest Bloch,
30.04.2014 године:    *Братислав Митровић (хармоника)
Програм:                       Јохан Себастијан Бах- Менует g-moll, Мизет g-moll
                                   *Миодраг Петровић (гитара)
Програм:                      Антонио Лауро- Венецијански валцер
                                   *Милена Нешић(клавир)
Програм:                      Јохан Себастијан Бах- Прелудијум C-dur

______________________________________________________________________
МАЈ                                                Почетак концерта је у 19:30 часова
06.05.2014 године:    *Дејана Николић (клавир)
Програм:                      Сергеј Рахмањинов- Прелид oп.3 бр.2 cis-moll, Фредерик
                                   Шопен оп.10 бр.3 E-dur
                                   *Катарина Живковић (клавир)
Програм:                      Арам Хачатуријан- Токата, Едвард Григ- Марштролова
                                   *Небојша Тодоровић (клавир)
Програм:                      Јозеф Хајдн- Соната G-dur,
07.05.2014 године:   *Заједнички концерт МШ ''С. Мокрањац'' и МШ ''С. Христић''
12.05.2014 године:   * Концерт Светлане Стевић (Етно музика)
13.05.2014 године:   *Дуо “Dolcezza” из Ниша
 Програм:                    СОЛО ПЕСМЕ СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА
                                 

                                   Јосиф Маринковић              Светозар Саша Ковачевић
                                  Ала је леп овај свет                             Корал
                                      Поток жубори                                 Одлазак…
                                     Из град у град             Тек мало изнад, далеко узводно…
                                        Стојанке                                      Зидни сат
                                 Шано душо, Шано                                 Ране
                                                                                             Сама
                                                                                         Пешћани сат
                                                                                          Ружно паче
14.05.2014 године :  *Меланија Мицић- клавир
Програм:                      Лудвиг Ван Бетовен- Месечева соната I став
                                  *Зоран Стојановић- клавир

Програм:                     Ј.С.Бах: Менует-Алегрето
                                  Ј.С.Бах: Марш-Алегрето
                                 *Александар Тошић- хармоника
 Програм:                    М. А. Кемиш- „Ресавски жубор“

14.05.2014 године:     *Трио “Divine” (Анђелија Мијовић-сопран,
                                     Марија Стефановић- виолина, Мина Милосављевић- клавир)
 Програм:                       D.Mohr- Salve Regina, F.Abt- Thou wondrous youth,
                                     C.Kummer- Vоn Dir, P.Rypinski- Galan Tod
15.05.2014 године: *Певачка група ''Плетеница''
Програм:                    Ружице румена; Дуни ми лађане; Димна јуда;
                                 Чаглавчанке све девоје; Удаде се јагодо; Море изгрејала нане,
                                 нано; Гугутка гута; Жали Жаре; Јесење лишће
                                 *Јована Панајотовић- солиста: Земи ме земи; Маријо;
                                 Жуборвода; Магла паднала на долина;
                                 *Анђелија Трајковић- солиста: Црвен цвете;
                                 Сву ноћ ми билбил препева; Судбо моја.
16,17,18.05.2014 године :    *Концерти Певачких етно група
                                               (4 певачке групе са Коосва и Метохије
                                               2 певачке групе из централне Србије)
20.05.2014 године: *Сања Милетић (флаута)
Програм:                    Антигрген- Мала прича
                                *Марина Иванов (флаута)

Програм:                   Клод Дебиси- „Sirinx“

                                *Милан Динчић (клавир)
Програм:                   Јозеф Хајдн- Соната D-dur I став
                                *Југослав Стојановић (клавир)
Програм:                   Л.ван Бетовен-Соната оп.49, бр.2. (1 став)
21.05.2014 године:    *Камерни састав „Appassionato“ (Марија Стојановић- виолина,
                                    Јелена Златков- виолина, клав. пратња Милан Ранђеловић)
Програм:                       Астор Пиацола- Танго (Мирис жене)
                                    *Бојан Ивковић (труба) кл. пратња Катарина Живковић (клавир)
Програм:                       Миливоје Илић- Љиљан, Волфганг А. Моцарт- Менует, Антон
                                    Дијабели- Сонатина, Франц Шуберт- Lendler, Ђорђе Тошић-    
                                    Што Морава мутно тече

27.05.2014 године: *Милан Ранђеловић- клавир
Програм:                   Андреи Репников- Капричо
                                *Дејан Савић- клавир
Програм:                   Фредерик Шопен- Мазурка оп.68 бр.3, Лудвиг Ван Бетовен-
                                Соната g-moll, Меланхолични валцер
                                *Драган Ђорђевић- клавир
Програм:                   Јозеф Хајдн- Соната D-dur I став
28.05.2014 године:*Јасмина Капо- клавир
Програм:                  Фредерик Шопен- Валцер оп.64 cis-moll
                               *Јелена Ивковић- клавир
Програм:                  Волфганг Амадеус Моцарт- Соната KV 311 D-dur I став,
                               Клод Дебиси- Прелудијум Ges-dur
                               *Дуо арпеђа (Марија Ђорђевић и Иван Стојановић-гитара)
Програм:                  Girl from Ipanema, Колаж џез стандарда,
                               Фердинандо Карули- Дуо бр.6
                               *Камерни састав „Еsspresivo“ (Јелена Златков- виолина,
                               Дејан Савић- клавир, Милан Ранђеловић- хармоника)
Програм:                  Астор Пиацола- Либертанго

 

1.2.  Музичке радионице и семинари


______________________________________________________________________
ФЕБРУАР _____________________________________________ _
19.02.2014 године:     Семинар:''Добре и лоше стране такмичења''
                                    Семинар води: Мила Лацковић (Београд),
                                    пред.Заједнице музичких и балетских школа Србије
                                    Учесници: 42 Наставникa музичке школе и основних школа   ______________________________________________________________________
МАРТ  __________________________________________ _______
04-5.03.2014 године:  Радионица за гитару,
                                     Радионицу води: Mарко Лазаревић (Ниш)
                                     Учесници: 37 ученика на одсеку гитаре, наставници гитаре    
10-12.03.2014 године:Радионица за виолину,
                                     Радионицу води: проф. Владимир Кох (Београд)
                                     Учесници: 47 ученика на одсеку виолине, наставници виолине
17-18.03.2014 године:Радионица за флауту,
                                     Радионицу води:Биљана Миљковић(Лесковац)
                                     Учесници: 17 ученика на одсеку флауте, наставници флауте
19-20.03.2014 године:Радионица за хармонику,
                                     Радионицу води: Јаћимовић Небојша (Врање)
Учесници:                     27 ученика на одсеку хармонике, наставн. хармонике
19-20.03.2014 године:Радионица за клавир,
                                     Радионицу води: Драгана Младеновић(Врање)

Учесници:                     50 ученика на одсеку клавира, наставници клавира
Крајем марта                 Радионица за теоретске муз.предмете
Радионицу води:           проф.Гордан Каран  (ФМУ- Београд)
                                    Учесници: 28 ученика СМШ, наставници теоријских предмета
______________________________________________________________________
АПРИЛ_________________________________________________
07-08.04.2014 године:Радионица етно певања
                                     Радионицу води: Снежана Спасић (Ниш)
                                     Учесници: 6 ученика на одсеку соло певања и етно музике,  
                                     Певачка група ''Плетеница''-17 чланова групе.

08.04.2014 године:     Радионица за кларинет
                                     Радионицу води: проф. Милош Мијатовић и Еbony октет (Ниш),
                                     Студенти ФМУ у Нишу: Никола Стефановић, IV година
                                                                        Андрија Мирковић, III година
                                                                        Ђорђе Јовановић, II година
                                                                        Мирослав Ћорда, II година                                                                                            

Тема:                             Презентација и упознавање са кларинетом
Учесници:                      150 ученика основних школа у Косовском Поморављу
  
14-15.04.2014 године:Радионица за виолину,
                                     Радионицу води: Стринг Арт Трио (Лесковац)
  Учесници:                    24 ученика камерне музике и 47ученика виолине
______________________________________________________________________
МАЈ____________________________________________ ___ ___
12-13.05.2014 године:Радионица соло певања
                                     Радионицу води: Дуо “Dolcezza” из Ниша
                                     Учесници: 6 ученика на одсеку соло певања и етно музике,  
                                     Певачка група ''Плетеница''-11 чланова групе. 

 

2.Дани књижевности и драмских уметности 2014


______________________________________________________________________
МАРТ_____________________________________________           

 21-22.03.2014 године:

Тема:        Рад и стваралаштво учесника
                          Учесници књижeвници и глумци:  
                                         проф. др Сунчица Денић Михаиловић,
                                         професор и новинар Живојин Ракочевић,
                                         професор Благоје Савић,
                                         председник Књижевног друштва КиМ Новица Соврлић,
                                         песник Милан Михајловић,
                                         песник и сликар Срећко Симић,
                                         позоришни редитељ,глумац,сликар Цветко Станојевић,
                                         професор Станислав Којић,
                                         магистар српског језика Миња Филић
                                         професор Ратко Поповић
                                         књижевник Ранко Ђиновић
                         Учесници ученици и наставници :
                                         150 ученика основних и средњих школа у Косовском-  
                                         поморављу, наставници у школама.
Место:               О.Ш ''БораСтанковић'' Коретиште
_______________________________________________________________________
АПРИЛ__________________________________________________
11-13.04.2014 године:

Тема:        Рад и стваралаштво учесника
                         Учесници књижњвници и глумци:  
                                       Књижевни клуб ''Дис'' из Бачке Паланке
                                       Драмска уметница Слобода Мићаловић
                                       Драмски уметник Војин Ћетковић
                         Учеснициученици и наставници :
                                      150 ученика основних и средњих школа у Косовском-
                                      nоморављу, наставници у школама.
Место:               МШ ''СтеванХристић'' Станишор

 

3.Дани ликовне уметности


_______________________________________________________________________
АПРИЛ____________________________________________ __________
11-13.04.2014 године:

Креативне ликовне радионице
                                       Ликовне радионице води: Горан Михајловић (Шилово) и
                                       Саша Илић (Актив Арт)-Кос. Митровица,
                                       Учесници наставници: Јелена Трајковић, Славица Николић,
                                       Јелена Ђорђевић, Горан Михајловић
                                       Учесници ученици:100 ученика Основних и средњих школа у
                                       Косовском Поморављу.
                                       Ликоовна подручја која ће се обрађивати:
                                                                                                •    Цртање,
                                                                                                •    Сликање
                                                                                                •    Елемнти графике

Тема :                              Основна школа (1.-4. Разред)
                                       *Путовање на комети
                                      

                                       Основна школа (5.-8. Разред)
                                       *Последња школа на земљи
                                      

                                       Средња школа
                                       *Будућност еволуције


Место:                             О.Ш.''П.П.Његош'' Г.Кусце или Сала музичке школе


Гости:                              Ликовни ствараоци из Бачке Паланке


    Циљ радионице је усавршавање креативног потенцијала и упознавање деце са техникама сликања као и развијање њиховог осећаја за естетику кроз рад са познатим ликовним уметницима. Током рада деца се упознају са основним средствима ликовног изражавања као што је линија, перспектива, светлост, сенка, боја и композиција.
    На крају радионице биће организована тематска изложба                           

11-13.04.2014 године:

Презентација,трибина: Пећка Патријаршија кроз векове

Гости:                          Кустос Пећке Патријаршије Добрила Бошковић
                                   Јеромонах Манстира Драганац о.Иларион
Место:                         Концертна сала музичке школеу Станишору

 

4. Хорови међу светињама на Косову и Метохији 2014

_______________________________________________________________________
АПРИЛ__________________________________________________
25.04.2014 године
01:00 Полазак из Београда (два аутобуса)
         ХОРОВИ
          1.Прво Београдско Певачко Друштво
          2.Певачко друштво ''Мокрањац'' при Храму  Св.Саве у Београду
          3.Панчевачко српско црквено певачко друштво
06:00Полазак из К.Митровице
          1.Хор Св.Ђорђе К.Митровица
08:00 Долазак у Манастир Драганац
          Литургија у Манастиру Драганац
          Наступ Хорова (Програм у трајању од 15 мин.)
          Доручак-Одмор
15:00,16:00 Ручак (Манастир Драганац)
16:45 Полазак ка локалним Црквама
18:30 НАСТУП ХОРОВА
          1.Прво Београдско Певачко Друштво-Црква у Коретишту
          2.Певачко друштво ''Мокрањац'' при Храму  Св.Саве у Београду- Црква у Г.Кусцу
          3.Панчевачко српско црквено певачко друштво - Црква у Партешу
          4.ХорСв.Никола при Цркви св.Никола у Г.Макрешу- Црква у Гњилану
          5.Хор Св.Ђорђе К.Митровица- црква у Шилову
19:00 Коктел и дружење чланова хорова и грађана у поменутим местима
19:30 Смештај и вечера
25.04.2013 године
05:00 Полазак  из Гњилана у обилазак Манастира на Косову и Метохији,
17:00 Повратак  у Гњилане- ручак
17:30 Полазак за Београд
23:30 Долазак у Београд

____________________________________________________________________________

Share

Распоред емитовања образовних садржаја

Видео галерија

40 година постојања МШ "Стеван Христић"


35 година постојања МШ "Стеван Христић"


Посета манастиру Високи Дечани


Певачка група Плетеница - Братимљење у Бачкој Паланци


 
Joomla templates by Joomlashine
My title page contents