САТНИЦА И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА "ECHO" 2016

Хармоника - Велика сала у 9 часова

Солфеђо - Зборница у 9 часова

Клавир - Мала сала (ходник на спрату у школи) у 10 часова

Гитара - Велика сала у 10 часова

Виолина - Мала сала (ходник на спрату у школи) у 11 часова

Флаута - Мала сала (ходник на спрату у школи) у 12 часова