ПРАВИЛНИК Музичког такмичења '' Ехо 2014 ''

PRAVILNIK TAKMIČENJA


Član 1.

    Muzička škola ''Stevan Hristić'' iz Gnjilana (u daljem tekstu: Organizator takmičenja) organizuje muzičko  takmičenje '' Echo 2014.''.

Član 2.

    Takmičenje je javno, program se izvodi napamet.

Član 3.

    Pravo učešća na takmičenju imaju redovni i vanredni učeniciosnovnih muzičkih škola.

Član 4.

    Za svaku disciplinu i kategoriju program se izvodi po slobodnom izboru:

    Discipline: HARMONIKA, KLAVIR, VIOLINA, FLAUTA i GITARA

 • Prva kategorija: I razred – do 5 minuta
 • Druga kategorija: II razred – do 6 minuta
 • Treća kategorija: III razred – do 7 minuta
 • Četvrta kategorija: IV razred – do 8 minuta
 • Peta kategorija: V razred – do 9 minuta
 • Šesta kategorija:VI razred – do 10 minuta

     Discipline: TRUBA i UDARALJKE

 • Prva kategorija: I razred – do 5 minuta
 • Druga kategorija: II razred – do 7 minuta
 • Treća kategorija: III razred – do 9 minuta
 • Četvrta kategorija: IV razred – do 12  minuta

     Disciplina: SOLO PEVANJE

 • Prva kategorija: I razred – do 7 minuta
 • Druga kategorija: II razred – do 10 minuta

    Disciplina: KAMERNA MUZIKA

 • Prva kategorija: III razred – do 5 minuta
 • Druga kategorija: IV razred – do 10 minuta
 • Treća kategorija: V razred – do 15 minuta


     Disciplina: Teorija muzike, Solfedjo

Teorija muzike

    Pismeni test, gradivo po programu za šesti razred osnovne muzičke škole.
    Vreme za izradu testa 45 minuta.
    Notno pismo: pisanje tonova u violinskom i Bas ključu.
    Intrevali: intervali do oktave, analiza intevrala u datoj melodiji.
    Akordi: sve vrste kvintakorada (dijatonskih), durskih i molskih sekstakord i kvartsekstakord, dominantni septakord.
    Lestvice i tetrahordi: pisanje dijatonskih lestvica, odredjivanje tetrahorada, ispisivanje predznaka uz pojedine tonove da bi se niz pretvorio u odredjenu lestvicu.

    Solfedjo

    Prvi razred:

Jednoglasni diktat u C – duru, u 2/4 taktu.
Melodijski primer u C – duru.
Parlato u violinskom ključu.

   Drugi razred:

Jednoglasni diktat u A – molu u 2/4 taktu.
Melodijski primer u tonalitetu bez predznaka.
Parlato u Bas ključu.

    Treći razred:

Jednoglasni diktat sa jednim predznakom u 2/4 ili ¾ taktu
Melodijski primer u tonalitetu sa jednim predznakom
Parlato u Bas ključu

    Četvrti razred:


Jednoglasni diktat sa jednim predznakom u 2/4 ili ¾ taktu
Melodijski primer: Pevanje s lista u tonalitetu do dva predznaka
Parlato u Bas ključu

    Peti razred:


Jednoglasni diktat u molskom tonalitetu do dva predznaka u 2/4 ili ¾ taktu.
Melodijski primer: Pevanje s lista u tonalitetu do tri predznaka
Parlato u Bas ključu u 6/8 taktu

    Šesti razred:


Jednoglasni diktat do tri predznaka u 2/4 ili ¾ taktu.
Melodijski primer: Pevanje s lista u tonalitetu do četiri predznaka.
Parlato u Bas ključu u 6/8 taktu

Član 5.

    Takmičenje će se održati 24. maja 2014. godine u Stanišoru  u Muzičkoj školi.


Član 6.

    Takmičenje se odvija po Pravilniku takmičenja.
    Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.
    Pravilnik donosi organizator takmičenja.


Član 7.

    Svrha takmičenja je:

 •  razmena pedagoških iskustava kod učenika mlađeg uzrasta i vaspitanje budućih izvođača
 • otkrivanje izuzetno nadarenih učenika i njihovo praćenje kroz koncertnu aktivnost
 • afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima


Član8.

    Organizator takmičenja imenuje Organizacioni odbor takmičenja, koji se stara o pripremi i realizaciji takmičenja.
    
Član 9.

    Učesnike takmičenja ocenjuje stručni žiri od tri do pet članova, sastavljen od eminentnih pedagoga.
    Članovi žirija biraju se na predlog Orgnizacionog odbora takmičenja i stručnih veća muzičke skole.

Član 10.

    Žiri ima pravo da prekine takmičara koji prekorači minutažu i da ga oceni na osnovu izvedenog programa do momenta prekida.

Član 11.

    Prijave učesnika podnose se do termina koji odredi Organizacioni odbor takmičenja.
    Obrazac prijave sadrži:

 • ime i prezime takmičara
 • ime škole i razred
 • kategoriju za koju se prijavljuje
 • instrument za koji se prijavljuje
 • ime i prezime nastavnika, klavirskog saradnika
 • program i njegovo trajanje

    Uz prijavu, takmičar je dužan da podnese:

 • izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)

Član 12.

    Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednje ocene.
    Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:
    Prva nagrada: 90-100 bodova
    Druga nagrada: 80-89,99 bodova
    Treća nagrada: 70-79,99 bodova
    Pohvala: 60-69,99 bodova

Član 13.

    Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Član 14.

    Članovi žirija mogu da proglase laureata takmičenja, jednoglasnom odlukom.

Član 15.

    Takmičari sa osvojenim maksimalnim brojem bodova nagrađuju se novčano:

 • 100 bodova- 25 eura (u dinarskoj protivvrednosti)
 • laureat- 50 eura (u dinarskoj protivvrednosti)

    Napomena: Novčanih nagrada neće biti školske 2013/2014 godine.

Član 16.

    Organizator takmičenja će dodeliti specijalnu nagradu:

 • najmlađem učesniku takmičenja
 • najuspešnijem nastavniku na takmičenju, po proceni žirija

Član 17.

    Učesnici ''Echo 2014.'' sami snose troškove puta i boravka u Stanišoru, Gnjilanu.

Član 18.

    Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja i prenosa programa.

Član 19.

    Potpisom na prijavi za takmičenje ''Echo 2014.'' takmičar priznaje da prihvata sve uslove i obaveze iz ovog Pravilnika.

Član20.

    Donacija za takmičenje iznosi 10 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po učesniku.
    Uplate izvršiti na tekući račun 840-..............-59, sa naznakom: Donacija za takmičenje, primalac Muzička škola ''Stevan Hristić'' Gnjilane-Stanišor
    Za takmičare iz inostranstva donacija iznosi 10 eura, uplatom na dan takmičenja.

Napomena: Takmičenje je besplatno za sve prijavljene takmičare školske 2013/2014 godine.

Član21.

    Prijave se podnose do 19. maja 2014. godine na adresu:

 • Muzička škola ''Stevan Hristić'', Stanišor ul. BB, 38 250 Gnjilane
 • ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona škole:
00 (381) 64/833-2727, 00 (381) 64/833-2767

ili posetiti sajt škole:
www.muzickaskolagnjilane.com

Share

Распоред емитовања образовних садржаја

Видео галерија

40 година постојања МШ "Стеван Христић"


35 година постојања МШ "Стеван Христић"


Посета манастиру Високи Дечани


Певачка група Плетеница - Братимљење у Бачкој Паланци


 
Joomla templates by Joomlashine
My title page contents