Радионица за хармонику професора Небојше Јаћимовића 19-20.03.2014 године

    Дана 19.03.2014.године, у просторијама Музичке школе „Стеван Христић“ у Станишору, одржана је радионица за хармонику са професором Небојшом Јаћимовићем. На радионици су учествовали ученици Основне музичке школе у класама наставника Саше Милића, Љубомира Ђорђевића, Александра Тошића и Братислава Митровића. Професор је радио са ученицима који се припремају за такмичења као и напреднијим ђацима свих разреда. Методолошким радом, професор Н. Јаћимовић је указао на одређене начине примене знања при вежбању и извођењу композиција различитих жанровских карактеристика. На радионици је такође било речи о техници извођења, значају примене меха, како при динамици тако и извођењу разних ритмичких фигура. Такође је било речи о примени регистара у приму и басу, и могућности замене одређених регистара у односу на њихову октавну звучност. Професор је задовољан трудом  ученика као и њиховим досадашњим радом, напретком и ангажовањем на радионици.

 • CAM00300
 • CAM00301
 • CAM00302
 • CAM00303
 • CAM00304
 • CAM00305
 • CAM00306
 • CAM00307
 • CAM00308
 • CAM00309
 • CAM00310
 • CAM00311
 • CAM00312
 • CAM00313
 • CAM00314
 • CAM00316
 • CAM00317
 • CAM00318
 • CAM00319
 • CAM00320
 

Захваљујемо се професору Небојши Јаћимовићу на инспиративном раду и надамо се сарадњи и у будуће.