Музичке радионице

 

  1. Радионица виолине Проф. Александре Ивановић
  2. Радионица гитаре Проф. Милана Пешића
  3. Радионица хармонике Проф. Небојше Јаћимовића
  4. Радионица за флауту Проф. Биљане Миљковић
  5. Радионица за Соло-певање Проф. Војислава Спасића
  6. Радионица клавира Проф. Наташе Цветковић